Login Panel

Inloggen    
Contact

Zoek
 
SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
Specificaties > Specificaties webportals De Pree e-Consult
Specificaties webportals De Pree e-Consult
Communicatie met de doelgroep
Een webportal van De Pree e-Consult is méér dan een gewone website. Het betekent een moderne en efficiente manier van communicatie met uw doelgroep. Onze opdrachtgevers maken een optimaal gebruik van de diverse mogelijkheden van internetmarketing, waaronder het actief promoten van de produkten en diensten, het benutten van de bezoekersgegevens en verbeteren van de zoekmachineposities. Het type webportal dat wij aanbieden is zeer zoekmachinevriendelijk en met onze uitgebreide handleiding en door advisering en training helpen wij u om het gewenste resultaat te bereiken. Onze professionele begeleiding op het gebied van internetmarketing onderscheidt ons in de markt van aanbieders van internetsites.

Rendement
Veel van onze klanten zijn gespecialiseerd in bepaalde vakgebieden en nemen daarmee in de regio of de brache een unieke positie in. Ook op internet moeten deze bedrijven een vergelijkbare unieke positie krijgen. Dit betreft zowel een professionele presentatie als een grote vindbaarheid in de zoekmachines. Zoals alle bedrijfsmiddelen moet ook de internetsite een bepaald rendement op de investering opleveren. Dat kan uitgedrukt worden in bijvoorbeeld méér leads/klanten, meer omzet op bepaalde produkten/diensten, door toenemende vraag een mogelijkheid voor prijsverhogingen, een beter imago of bijvoorbeeld minder telefonische belasting.

De website als Leadgenerator
Een goede positie op belangrijke trefwoorden in Google is van groot belang, doch het is niet het enige dat noodzakelijk is. Er zijn veel factoren die bepalen of een bezoeker uiteindelijk klant gaat worden en omzet genereert. In vaktermen is dit het vakgebied van de “conversies”. Zodra een bezoeker een klant wordt, spreekt men van een geslaagde conversie. Veel van de door ons gebouwde internetsites fungeren als “Lead-generator”, waarbij een hoog conversiepercentage essentieel is. Om te weten en te begrijpen wat bezoekers precies doen op uw internetsite, bouwen wij professionele bezoekersstatistieken in. Hiermee kunnen we de webportal nauwkeurig finetunen, zodat het conversiepercentage omhoog gaat.

Opvolging belangrijk
Door goede informatieve en sfeervolle informatie op een professionele internetsite moet de bezoeker overtuigd worden dat het om een deskundige en betrouwbare aanbieder gaat en dat het de moeite waard is om contact te leggen of tot aankoop over te gaan als het om een webshop gaat. Het is erg belangrijk om de doelgroep(en) op de juiste manier aan te spreken en de homepage vervult daarbij een belangrijke rol. Omdat bezoekers ook graag telefonisch contact opnemen moet het telefoonnummer meestal prominent worden gepresenteerd. Een andere contactoptie is vaak een laagdrempelig contactformulier. De vraag en interesse van de klant moet vervolgens op een correcte manier worden opgevolgd, door een goed advies, een afspraak, het toesturen van een brochure, het geven van prijsindicaties etc.

Kwaliteit van de orderportefeuille
Minstens zo belangrijk als de kwantiteit van klanten cq klantprojecten is de kwaliteit daarvan. Met andere woorden: Ook al is er veel aanbod van werk, het blijft altijd interessant om te sturen op de inhoud van de orderportefeuille met aandacht voor zaken als continuïteit en rendement/marge.
Met een goede internetsite kan daarop worden gestuurd door met name dié doelgroepen aan te spreken die voor uw bedrijf belangrijk zijn. Eén van de manieren is het noemen van referenties en in beeld brengen van referentieprojecten. Het tonen van het vakmanschap door bijvoorbeeld detailfotografie en goede beschrijvingen zal bij de doelgroep de juiste sfeer oproepen.

Mogelijkheden modern webportalsysteem
In vergelijking met oudere internetsites heeft een modern webportalsysteem - naast de zoekmachinevoordelen - nog veel meer mogelijkheden en vooral veel meer flexibiliteit. Zo is de layout volledig gescheiden van de “content” van de site. Dat betekent dat de site een compleet ander uiterlijk gegeven kan worden zonder dat hij volledig herbouwd moet worden. Het portalsysteem dat wij hanteren laat zich het beste vergelijken met een grote “blokkendoos”. Het systeem kan worden uitgebreid met zogenaamde modules, die continu worden doorontwikkeld. Het autorisatiesysteem zorgt er voor dat gebruikers meer of minder taken kunnen uitvoeren op het systeem. Zo kunt u bijvoorbeeld bepaalde klanten (tijdelijk of permanent) toegang geven tot gedetailleerde informatie, zoals prijsinformatie, handleidingen etc.

Redactioneel beheer door de klant zelf
Onze klanten kunnen de informatie in de webportals zelf onderhouden en om die reden heeft dit soort systemen ook wel een “Content Management Systeem”. Wij leveren de op maat gemaakte portal en instrueren onze klanten hoe ze de informatie vervolgens zelf kunnen aanpassen en uitbreiden. Dat kan vanaf iedere computer met een internetaansluiting, dus tijd- en locatieonafhankelijk en zonder speciale programma's. Deze aspecten zijn een wens van vele ondernemers/organisaties en onze dienstverlening is hier nauwkeurig op afgestemd. Op de achtergrond vervullen wij een ondersteunende rol en indien klanten dat wensen bieden wij aanvullende diensten.

Open Source software
Een ander kenmerk van de portalsoftware is de Open Source licentie. Dit betekent dat de broncode vrij beschikbaar is en dat gebruikers niet afhankelijk zijn van leveranciers. Klanten betalen dus niet voor de ontwikkeling van de software of voor programmeerwerk. In ons concept betalen klanten alleen voor de toegevoegde waarde in de vorm van bedrijfskundige kennis, internetmarketingconcepten, installatievaardigheden, ontwerpen/structureren, training, talenkennis, digitale fotografie, webhosting en helpdesk.

Continue innovatie
Een voordeel van de Open Source Software zijn de grote wereldwijde gebruikerscommunities. Ook wij participeren in deze communities, met name door de modules te vertalen naar de Nederlandse taal. Nieuwe technologieën en ideeën worden continu verwerkt en in de vorm van nieuwe "releases" en modules beschikbaar gesteld. Indien een klant hiervan gebruik wil maken, dan kan de bestaande site worden opgewaardeerd of de nieuwe module worden geïnstalleerd. Aldoende kan de website meegroeien met de nieuwste ontwikkelingen, waardoor de economische levensduur van de site veel langer is dan bij statische websites.

Helpdesk
Wij hechten veel waarde aan de periode nadat de webportal online is gegaan. Vanaf dat moment is het namelijk belangrijk om te weten en te begrijpen wat er op de webportal gebeurt en hoe daarop actief kan worden ingespeeld. Voor dit doeleinde dient onze webhosting/helpdesk op maandbasis. Naast de webhosting bieden wij u ondersteuning bij het beheer, analyseren van het bezoekersgedrag, het beantwoorden van vragen en het structureren van het e-mailverkeer.
  Druk artikel af Verstuur artikel